Giới thiệu Khoa QTKD và các ngành học

Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những khoa hàng đầu của Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế có lực lượng giảng viên và sinh viên đông đảo nhất Trường đại học Kinh Tế.

Xem tiếp »


Tin tức - Sự kiện
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI THÁI LAN 2019  (01/07/2020)

Tiếp nối thành công của chuyến Thực tập nghề nghiệp (TTNN) tại Thái Lan ba lần trước đây, trong khoảng thời gian từ 26/8 – 1/9/2019, 56 sinh viên thuộc khoa QTKD, 3 sinh viên thuộc khoa KTPT cùng 05 giảng viên hướng dẫn tiếp tục viết tiếp hành trình Thực tập nghề nghiệp lần thứ 4 tại Trường Đại học Kalasin (tách ra từ Đại học Công nghệ Rajamangala Isan), Thái Lan với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. »Thông báo