Giới thiệu
Giới thiệu Khoa QTKD và các ngành học
Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những khoa hàng đầu của Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế có lực lượng giảng viên và sinh viên đông đảo nhất Trường đại học Kinh Tế.
Lịch sử hình thành
Cùng với sự phát triển của trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, từ một Bộ môn đã không ngừng lớn mạnh, trở thành Khoa Quản trị Kinh doanh ngày nay.
Thành tích đạt được
Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Huế là một trong 5 khoa chuyên ngành của Nhà trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Quản trị Kinh doanh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Danh sách cố vấn học tập các lớp K50 - K53
Danh sách cố vấn học tập các lớp từ khóa 50 đến khóa 53 khoa Quản Trị Kinh Doanh
Cán bộ, giảng viên Khoa QTKD
Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh và chức danh, học vị, chức vụ hiện nay.
Giảng viên thỉnh giảng
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Quản trị Kinh doanh còn mời một số giảng viên chất lượng cao trong và ngoài nước đến thỉnh giảng
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Quản trị Kinh doanh, danh sách các thành viên trong các tổ chức, đoàn thể thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh.
Thành tích Khoa Quản trị Kinh doanh đạt được trong những năm qua