Tin tức - Thông báo
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI THÁI LAN 2019
Ngày 01/07/2020
Tiếp nối thành công của chuyến Thực tập nghề nghiệp (TTNN) tại Thái Lan ba lần trước đây, trong khoảng thời gian từ 26/8 – 1/9/2019, 56 sinh viên thuộc khoa QTKD, 3 sinh viên thuộc khoa KTPT cùng 05 giảng viên hướng dẫn tiếp tục viết tiếp hành trình Thực tập nghề nghiệp lần thứ 4 tại Trường Đại học Kalasin (tách ra từ Đại học Công nghệ Rajamangala Isan), Thái Lan với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
»