Giới thiệu » Giới thiệu chung
Giới thiệu Khoa QTKD và các ngành học
Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những khoa hàng đầu của Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế có lực lượng giảng viên và sinh viên đông đảo nhất Trường đại học Kinh Tế.
Lịch sử hình thành
Cùng với sự phát triển của trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, từ một Bộ môn đã không ngừng lớn mạnh, trở thành Khoa Quản trị Kinh doanh ngày nay.
Thành tích đạt được
Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Huế là một trong 5 khoa chuyên ngành của Nhà trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Quản trị Kinh doanh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Quản trị Kinh doanh có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.
Các hoạt động khác
Khoa QTKD còn tham gia hoặc tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn cũng như ngoại khóa và đạt được nhiều thành tích cao, tạo dấu ấn tốt.