Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 


 


Ban Chủ nhiệm Khoa

 1. PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào - Trưởng khoa
 2. TS. Hoàng Trọng Hùng - Phó Trưởng Khoa
 3. TS. Lê Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Khoa

 

Các Bộ môn

Bộ môn QTKD Tổng hợp

 1. TS. Hoàng Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn
 2. ThS. Trương Thị Hương Xuân - Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn QTKD Thương mại

 1. PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào - Trưởng Bộ môn
 2. ThS Võ Thị Mai Hà - Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Marketing

 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa - Trưởng Bộ môn
 2. TS. Hồ Thị Hương Lan - Phó Trưởng Bộ môn

 

Chi bộ Khoa QTKD

 1. Đ/c Nguyễn Đăng Hào - Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Hoàng Trọng Hùng - Phó Bí thư Chi bộ
 3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo - Chi uỷ viên
 4. Đ/c Trần Đức Trí - Chi ủy viên
 5. Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc Linh - Chi ủy viên
 6. Đ/c Lê Quang Trực
 7. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Đạt
 8. Đ/c Tống Viết Bảo Hoàng
 9. Đ/c Nguyễn Quốc Khánh
 10. Đ/c Hồ Thị Hương Lan
 11. Đ/c Lê Ngọc Liêm
 12. Đ/c Hà Ngọc Thùy Liên
 13. Đ/c Hoàng Long
 14. Đ/c Nguyễn Thị Trà My
 15. Đ/c Bùi Thị Thanh Nga
 16. Đ/c Nguyễn Văn Phát
 17. Đ/c Lê Thị Phương Thanh
 18. Đ/c Phan Thị Thanh Thủy
 19. Đ/c Trương Thị Hương Xuân
 20. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hòa
 21. Đ/c Ngô Minh Tâm

 

BCH Công đoàn Khoa QTKD

 1. Đ/c Lê Thị Phương Thảo 
 2. Đ/c Dương Thị Thu Châu
 3. Đ/c Trần Vũ Khánh Duy
 4. Đ/c Trương Thị Hương Xuân - Chủ tịch Công đoàn
 5. Đ/c Võ Phan Nhật Phương

 

BCH Liên Chi đoàn Khoa QTKD

 

 1. Đ/c Trần Đức Trí - Bí thư
 2. Đ/c Hồ Sỹ Minh - Phó Bí thư
 3. Đ/c Lê Ngọc Anh Vũ - Ủy viên

 

BCH Chi đoàn Giảng viên Khoa QTKD

 1. Đ/c Hồ Sỹ Minh - Bí thư
 2. Đ/c Trần Hoàng - Phó Bí thư
 3. Đ/c Hoàng Việt Hạnh Nguyên - Ủy viên

 

Thư ký Khoa QTKD

ThS. Dương Thị Thu Châu

 

Giáo vụ Khoa QTKD

ThS. Lê Ngọc Anh Vũ

 

Trợ lý công tác sinh viên

ThS. Tống Viết Bảo Hoàng

 

ThS Hoàng Long