Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 


 


Ban Chủ nhiệm Khoa

 1. PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào - Trưởng khoa
 2. TS. Hoàng Trọng Hùng - Phó Trưởng Khoa
 3. TS. Lê Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Khoa

 

Các Bộ môn

Bộ môn QTKD Tổng hợp

 1. TS. Hoàng Trọng Hùng - Trưởng Bộ môn
 2. TS. Lê Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn QTKD Thương mại

 1. TS. Nguyễn Đăng Hào - Trưởng Bộ môn
 2. ThS Trần Hà Uyên Thi - Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Marketing

 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa - Trưởng Bộ môn
 2. TS. Hồ Thị Hương Lan - Phó Trưởng Bộ môn

 

Chi bộ Khoa QTKD

 1. Đ/c Nguyễn Đăng Hào - Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Lê Quang Trực - Phó Bí thư Chi bộ
 3. Đ/c Lê Thị Phương Thảo - Chi uỷ viên
 4. Đ/c Trần Nam Cường
 5. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Đạt
 6. Đ/c Tống Viết Bảo Hoàng
 7. Đ/c Nguyễn Quốc Khánh
 8. Đ/c Hồ Thị Hương Lan
 9. Đ/c Lê Ngọc Liêm
 10. Đ/c Hà Ngọc Thùy Liên
 11. Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
 12. Đ/c Hoàng Long
 13. Đ/c Nguyễn Thị Trà My
 14. Đ/c Bùi Thị Thanh Nga
 15. Đ/c Nguyễn Văn Phát
 16. Đ/c Lê Thị Phương Thanh
 17. Đ/c Phan Thị Thanh Thủy
 18. Đ/c Trần Đức Trí
 19. Đ/c Trương Thị Hương Xuân
 20. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hòa
 21. Đ/c Ngô Minh Tâm

 

BCH Công đoàn Khoa QTKD

 1. Đ/c Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Công đoàn
 2. Đ/c Dương Thị Thu Châu
 3. Đ/c Trần Vũ Khánh Duy
 4. Đ/c Trương Thị Hương Xuân
 5. Đ/c Võ Phan Nhật Phương

 

BCH Liên Chi đoàn Khoa QTKD

 

 1. Đ/c Trần Đức Trí - Bí thư
 2. Đ/c Hồ Sỹ Minh - Phó Bí thư
 3. Đ/c Lê Ngọc Anh Vũ - Ủy viên

 

BCH Chi đoàn Giảng viên Khoa QTKD

 1. Đ/c Hồ Sỹ Minh - Bí thư
 2. Đ/c Trần Hoàng - Phó Bí thư
 3. Đ/c Hoàng Việt Hạnh Nguyên - Ủy viên

 

Thư ký Khoa QTKD

ThS. Dương Thị Thu Châu

 

Giáo vụ Khoa QTKD

ThS. Nguyễn Ánh Dương

 

Trợ lý công tác sinh viên

GV. Tống Viết Bảo Hoàng