Giới thiệu » Thành tích
Thành tích Khoa Quản trị Kinh doanh đạt được trong những năm qua

  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
  • Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo
  • Bằng khen của UBNN Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc