Tuyển sinh ĐH Chính quy Chất lượng cao
Ngày 16/08/2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 52340101

Chỉ tiêu: 40 sinh viên

 

Điều kiện tuyển sinh: thí sinh đã trúng tuyển vào trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh năm 2017.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 23/8/2017 đến 23/9/2017

Địa điểm nộp hồ sơ:

-       Ngày 23/8/2017 nộp tại phòng B3.5,

-       Từ ngày 24/8/2017 đến 23/9/2017: nộp tại Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh, tầng 3, dãy nhà C, trường Đại học Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc Di, thành phố Huế

ĐT liên lạc: 0905301357 (Cô Hiền – GV Khoa Quản trị kinh doanh)

 

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy bao gồm giảng viên có trình độ cao của Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế, giảng viên của một số trường ĐH trong khu vực và thế giới, giảng viên đến từ các tổ chức/doanh nghiệp.

2. Ngôn ngữ giảng dạy: Ngôn ngữ giảng dạy gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Vì vậy, chương trình CLC giúp cho sinh viên có thể sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành QTKD, có thể tự tin trình bày hội thảo, seminar bằng tiếng Anh và làm việc trong môi trường quốc tế.

3. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo của các trường trên thế giới nổi tiếng về ngành Quản trị, ví dụ chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Monash, Úc; chương trình cử nhân thương mại (ngành Quản trị)- Trường Đại học Adelaide, Úc; chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh của Viện công nghệ Tallaght, Ireland. Cấu trúc và nội dung là khá tương đồng với các chương trình này.

4. Phối hợp doanh nghiệp: Sinh viên học ở chương trình CLC được rèn luyện nhiều kiến thức thực tế thông qua việc phối hợp đào tạo với đơn vị sử dụng lao động ở nhiều học phần kiến thức ngành và chuyên ngành. Có gần 30% các môn học phối hợp giảng dạy với các doanh nghiệp.

5. Dịch vụ hỗ trợ học tập: Sinh viên học tập với các dịch vụ hỗ trợ học tập chất lượng cao như phòng học có điều hòa, phòng máy tính, thư viện được trang bị tốt, cán bộ nhân viên hỗ trợ phục vụ chu đáo,...

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các cơ quan quản lý ở các vị trí như:

+ Chuyên viên ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng kinh doanh, phòng tổ chức - hành chính, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng quản lý chất lượng, phòng xuất nhập khẩu..v.v. của các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ;

+ Trợ lý và thư ký ban giám đốc/hội đồng quản trị/lãnh đạo các công ty, tổ chức trong nước và quốc tế;

+ Cán bộ quản lý nhân sự, sản xuất, kinh doanh, thị trường ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp;

+ Nhà quản trị ở các cấp bậc khác nhau;

+ Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

+ Nghiên cứu viên và giảng viên QTKD trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

  

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

1. Chuẩn đầu ra chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau:

- Chuẩn về kiến thức

* Kiến thức giáo dục đại cương

a) Các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, tâm lý học để có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc của nhà quản trị;

b) Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về toán, tin học và các công cụ xác suất, thống kê ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh;

* Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế - quản lý

c) Hiểu rõ các kiến thức chung về kinh tế học vi mô và vĩ mô và vận dụng các kiến thức này để giải thích sự thay đổi của các hiện tượng kinh tế xã hội;

d) Hiểu rõ các nguyên lý kế toán và tài chính - tiền tệ và vận dụng được các kiến thức này nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong quá trình ra quyết định; 

e) Nắm vững môi trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nắm vững các chức năng quản trị căn bản của doanh nghiệp: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra;

* Kiến thức ngành - chuyên ngành

f) Nắm vững khả năng thực thi các chức năng quản trị trong các lĩnh vực chiến lược, tài chính, marketing, nguồn nhân lực và ở các vị trí, cấp bậc quản trị khác nhau;

g) Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

h) Nắm vững cách thức, quy trình nghiên cứu trong kinh doanh, các công cụ thống kê trong kinh doanh và vận dụng được các kiến thức này trong việc thiết lập và tiến hành một nghiên cứu kinh doanh trong thực tế;

i) Nắm vững hệ thống kiến thức toàn diện liên quan đến tổ chức sản xuất và điều hành dịch vụ, thương mại, quản trị chất lượng trong doanh nghiệp, hiểu rõ sự cần thiết của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong mọi quyết định của tổ chức và biết cách vận dụng các kiến thức này trong thực tế;

j) Hiểu rõ cách thức nhận diện các cơ hội kinh doanh, rủi ro trong kinh doanh, khởi nghiệp thành công một dự án kinh doanh và biết cách vận dụng vào thực tế;

k) Nắm vững các lý thuyết liên quan đến hành vi tổ chức, quản trị sự thay đổi và đổi mới doanh nghiệp, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp và các ứng dụng của hệ thống thông tin trong công tác quản trị kinh doanh;

l) Nắm vững các kiến thức bổ trợ liên quan đến việc phối hợp một cách có hệ thống toàn bộ các hoạt động chức năng của tổ chức trong môi trường toàn cầu như: thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, quản trị bán hàng,.. và biết cách vận dụng các kiến thức này trong thực tế.

- Chuẩn về kỹ năng

Về kỹ năng, sinh viên được đào tạo ngành QTKD chương trình chất lượng cao sẽ đạt được tốt các kỹ năng cơ bản sau:

* Kỹ năng ngoại ngữ

a) Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, trong học thuật và nghiên cứu khoa học; có khả năng trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn; báo cáo khoa học trong các hội thảo quốc tế và có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh trong các công ty đa quốc gia và trong môi trường quốc tế;

* Kỹ năng cứng

b) Kỹ năng nhận định cơ hội và khởi sự kinh doanh; xây dựng, phân tích và đánh giá các kế hoạch kinh doanh; đánh giá tiến độ và tài chính các dự án kinh doanh; xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh;

c) Kỹ năng lập luận tư duy, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả trong môi trường kinh doanh;

d) Kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;

e) Có khả năng soạn thảo và phân tích nội dung các loại hợp đồng kinh tế;

f) Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học QTKD và kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê để thực hiện xử lý và phân tích số liệu trong kinh doanh;

g) Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức QTKD: bao gồm khả năng cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân tích và phản biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức bằng tiếng Anh;

* Kỹ năng mềm

h) Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm;

i) Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các công việc đúng thời hạn;

j) Kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, truyền đạt thông tin; thuyết trình trong môi trường quốc tế.

- Chuẩn về thái độ/ phẩm chất đạo đức

a) Có ý thức tổ chức kỷ luật cao đối với bản thân cũng như công việc;

b) Tinh thần hợp tác, hòa đồng trong làm việc nhóm;

c) Có thái độ tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo và phản biện trong việc nêu ý kiến và giải quyết vấn đề;

d) Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, có cam kết cao trong công việc;

e) Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật và lập trường chính trị vững vàng.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị cùng với khả năng tốt về tiếng Anh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao ngành QTKD có khả năng:

+ Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài;

+ Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các kiến thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác;

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo Chương trình chất lượng cao ngành Quản trị Kinh doanh là 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ/ 154 tín chỉ

4. Điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo theo tín chỉ

- Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên tích luỹ tối thiểu 135/154 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 119 tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 16 tín chỉ trong tổng số 35 tín chỉ tự chọn. Ngoài ra sinh viên phải đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh trình độ ngoại ngữ B2 – theo khung tham chiếu Châu Âu và chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

5. Thang điểm

- Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ: A, B, C, D, F, I, X.

6. Cấu trúc chương trình

Cấu trúc chương trình đào tạo CLC ngành Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế được thiết kế như sau: