Danh sách nhóm giao lưu học thuật với Đại học ToKai, Nhật Bản
Ngày 18/10/2017

Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo đến Quý Thầy cô và các bạn sinh viên "Danh sách nhóm giao lưu học thuật với Đại học ToKai, Nhật Bản".

Các bạn sinh viên nhanh chóng liên hệ với giáo viên hướng dẫn để cập nhật các thông tin và các công việc sắp tới.

STT Giáo viên hướng dẫn Sinh viên Lớp
1 ThS Trần Đức Trí Nguyễn Thị Ngọc Linh K49AKDTM
Bùi Tuyết Linh K49AKDTM
Đặng Trần Nhật Linh K49BKDTM
Ngô Y Trân K49C  KDTM
Ngô Hữu Nhật K49C KDTM
2 ThS Trần Thị Nhật Anh Huỳnh Ngọc Thiện 49A Marketing
Hoàng Thị Quỳnh Nhi 49A Marketing
Lê Quỳnh Anh  49A Marketing
Nguyễn Thị Diệu Thảo 49QTKD
Đoàn Ngô Yến Linh 49C-KDTM
3 TS. Hoàng Thị Diệu Thúy Nguyễn Trần Bảo Uyên  48B TCDN
Nguyễn Trương Quỳnh Anh  48B TCDN
Trần Thị Mỹ Hoài  48B TCDN
Huỳnh Thị Ý Nhi 48B TCDN
Lê Thị Minh Sang  48B TCDN
4 TS. Hồ Thị Hương Lan Hoàng Thị Oanh K48A-QTKD
Lê Thu Diễm K48A-QTKD
Nguyễn Thị Tuyết Minh K48C QTKD
Nguyễn Kim Ngọc  48 QTKD
Nguyễn Thị Phương Nhi K48C-QTKD
5 PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hòa Phạm Ngọc Gia Huy K50B QTKD
Hà Phạm Khánh Huyền K48B QTKD
Nguyễn Thị Phương An K49B Kế Toán
Nguyễn Viết Lợi K50 TMĐT
Trần Đình Trung K48C Marketing
6 TS Hoàng Trọng Hùng Lê Thị Như Thảo K48B QTNL
Trương Thị Thiên Thư K48A QTNL
Đoàn Thị Tú Trinh K48B QTN
Phan Thị Như Phú K48A KDTM
Đỗ Thị Thùy Nhiên K49A Mar
7 ThS Phan Thị Thanh Thủy Nguyễn Đức Như Nguyện 48 KDTM
Hoàng Thị Phương Thảo  48 KDTM
Lê Hoàng Phương Nhi K50 Marketing
Trương Ngọc Minh Châu  K50 TMDT
Lê Thị Thúy Giang 48 QTNL
8 ThS. Nguyễn Thị Trà My   K50 Tallaght
  K50 Tallaght
  K50 Tallaght
  K51 Tallaght
  K51 Tallaght
ThS Lê Văn Phúc