Thông báo Viết bài đăng Kỷ yếu Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018”
Ngày 16/01/2018

Gửi các nhóm đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017 vừa qua,

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức hội nghị "SV nghiên cứu khoa học". Vì vậy, yêu cầu các nhóm tóm tắt kết quả nghiên cứu thành dạng bài báo khoa học nộp hội thảo. 

Quy định chi tiết xem ở ảnh đính kèm, hoặc có thể liên lạc với giáo viên hướng dẫn để được chỉ bảo cụ thể hơn.


Hạn cuối: Trước 3/2/2018. Gửi bài qua email hoinghisv2018@hce.edu.vn.

 

 

 

ThS Lê Văn Phúc