Hệ đào tạo » Chính quy
Chương trình đào tạo


1. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

2. Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI (gồm 2 chuyên ngành):

 

Chuyên ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Chuyên ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

3. Ngành MARKETING

 

4. Ngành QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ThS. Trần Đức Trí