Hệ đào tạo » Hệ vừa học vừa làm
Tuyển sinh ĐH bằng 1, bằng 2, Liên thông hệ chính quy, VHVL năm 2017

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ NHẤT, ĐH BẰNG THỨ HAI, LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY VÀ VLVH NĂM 2017

 

TẢI HỒ SƠ BẰNG 1 TẠI ĐÂY: HỒ SƠ BẰNG 1

 

TẢI HỒ SƠ BẰNG HAI TẠI ĐÂY: HỒ SƠ BẰNG 2

 

TẢI HỒ SƠ LIÊN THÔNG TẠI ĐÂY: HỒ SƠ LIÊN THÔNG

ThS. Trần Đức Trí