Nghiên cứu khoa học » Công trình khoa học
Đánh giá tác động của hoạt động tham quan đến tài nguyên và môi trường tại quần thể di tích Huế để phát triển du lịch bền vững - Hoàng Thị Diệu Thúy
Phát triển du lịch bền vững hiện đang là một trong những định hướng ưu tiên của ngành du lịch Việt Nam; trong đó, một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu cần phải được tuân thủ, đó là đảm bảo khai thác các giá trị tài nguyên một cách hợp lý và không làm cho môi trường bị xuống cấp và ô nhiễm. Điều này lại càng cần thiết đối với các điểm tham quan di sản văn hóa thế giới – là nơi mà các tài nguyên cần phải được bảo vệ.
Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - định hướng phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế - Lê Quang Trực, Trần Văn Hòa, Nguyễn Việt Anh
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự cần thiết của việc phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (HTKD) đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thực tế chứng minh rằng, dịch vụ HTKD có vai trò quan trọng đối với sự phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế như góp phần giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và đóng góp vào các mục tiêu chung của xã hội.
Sự thay đổi kênh phân phối lợn thịt ở Nghệ An - TS Nguyễn Thị Minh Hòa
Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người tiêu dùng đang tăng lên cả về lượng và chất. Để đáp ứng nhu cầu thịt lợn tăng lên của người tiêu dùng, hộ chăn nuôi lợn đang có những thay đổi tiến bộ trong kỹ thuật chăn nuôi cũng như qui mô chăn nuôi. Kênh phân phối kết nối cung cầu trên thị trường thịt lợn đã và đang có những thay đổi. Bài viết này tập trung phân tích sự thay đổi trong kênh phân phối lợn thịt ở tỉnh Nghệ An.
Sự thay đổi trong chiến lược sinh kế và thu nhập của các nông hộ vùng cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2003 - 2008 - Nguyễn Đăng Hào
Dựa trên tiếp cận sinh kế và sử dụng đồng thời cả phương pháp đánh giá sinh kế có sự tham gia và phỏng vấn hộ, nghiên cứu này tập trung đánh giá tiến trình chiến lược sinh kế và thu nhập của các hộ ở vùng Cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng chiến lược sinh kế hết sức đa dạng và có sự khác biệt lớn giũa các điểm nghiên cứu và giữa các nhóm hộ.
Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phát, Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực
Mức độ nhận biết và hiểu rõ về dịch vụ HTKD của DNNVV ở Thừa Thiên Huế là khá cao. Tuy nhiên, mức độ thâm nhập thị trường còn thấp và chủ yếu theo cách phi chính thức. Trên cơ sở phân tích định hướng phát triển dịch vụ HTKD và thực trạng phát triển DNNVV ở Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường dịch vụ HTKD đối với DNNVV ở Thừa Thiên Huế trên cả ba góc độ: cung, cầu và cơ chế.
Nghiên cứu các chỉ báo phát triển du lịch bền vững tại các điểm tham quan du lịch thuộc quần thể di tích Huế (Việt Nam) - Hoàng Thị Diệu Thúy
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở các dữ liệu thu thập được thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia, điều tra khảo sát ý kiến của nhân viên và 534 khách tham quan quốc tế và nội địa. Sử dụng phương pháp luận “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được”, đề tài đã đề xuất xây dựng một hệ thống gồm 18 chỉ báo thuộc 3 nhóm tiêu chí để đo lường và giám sát việc thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường và xã hội cho di tích Huế.
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Nghiên cứu trường hợp tại Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Huế - Nguyễn Khắc Hoàn
Ngày nay, vai trò nguồn nhân lực được nhận thức là một yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Nhân viên chính là bộ mặt của ngân hàng, là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Họ có thể duy trì lượng khách hàng cũ, phát triển thêm khách hàng mới hay có thể làm giảm lượng khách hàng hiện tại. Để nhân viên làm việc có hiệu quả, họ phải có động lực.
Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế - Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập được từ 90 doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ quan tâm áp dụng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế còn thấp.