Giới thiệu » Giới thiệu chung
Giới thiệu Khoa QTKD và các ngành học

I. Giới thiệu sơ lược về Khoa

Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những khoa hàng đầu của Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế có lực lượng giảng viên và sinh viên đông đảo nhất Trường đại học Kinh Tế. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa thường xuyên bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hướng vừa hiện đại vừa thiết thực, tăng kỹ năng thực hành cho sinh viên, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, nâng cao tính độc lập, năng động và sáng tạo cho người học. Bên cạnh đó, Khoa cũng không ngừng nâng cao năng lực hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các Trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng viên của Khoa hiện có trên 50 người, trong đó nhiều giảng viên là những chuyên gia kinh tế và quản lý có nhiều kinh nghiệm và có uy tín. Phần lớn giáo viên có học vị cao được đào tạo từ những trường đại học hàng đầu ở nước ngoài và trong nước.

Hiện tại, Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học và liên thông với 4 ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại và Quản trị nhân lực. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp và nhiều người trở thành lãnh đạo hàng đầu tại các địa phương và các doanh nghiệp.

 

II. Cam kết đối với người học

- Mang đến cho người học các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của các ngành học trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Quản trị nhân lực. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu xã hội cao và được phép di chuyển  tự do tìm kiếm việc làm trong các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Asean.

- Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia kinh tế và quản lý, là Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ, Thạc sỹ được đào tạo từ những trường đại học hàng đầu ở nước ngoài và trong nước.

- Phương pháp giảng dạy hiện đại, kích thích sự sáng tạo và tư duy độc lập ở người học, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn thông qua các buổi ngoại khóa, thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, những buổi hội thảo chuyên đề với các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước được tổ chức thường xuyên.

- Sinh viên được phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo trong việc tiếp cận tri thức mới, môi trường học tập thân thiện và được tham gia vào rất nhiều hoạt động phong trào phong phú liên quan đến đời sống tinh thần của sinh viên.

- Ngoài những kiến thức chuyên ngành cần có, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh còn được phát triển toàn diện các kỹ năng về quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết tình huống, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, thương lượng, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng xử lý số liệu  thông qua việc tham gia vào các Khóa tập huấn phương pháp nghiên cứu, các Hội thi Nhà Quản trị tài ba, Hội thi Ươm mầm ý tưởng kinh doanh…do Khoa tổ chức thường niên.

- Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình thực tập sinh tại các doanh nghiệp để thực tập nghề nghiệp và được doanh nghiệp xem xét tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

- Sinh viên có cơ hội tham gia vào các chương trình trao đổi giáo dục để hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tốt nghiệp của nhiều trường đại học có uy tín ở các nước.

 

III. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài; tại các tập đoàn, các tổng công ty; tại các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

 

Cụ thể của từng ngành như sau:

+ Ngành Quản trị kinh doanh:

- Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cơ hội phát triển và trở thành các nhà quản lí trong các doanh nghiệp như trợ lý cho các nhà quản trị cấp cao, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, giám đốc điều hành…

- Vị trí công việc có thể là nhân viên phòng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, giao dịch, có thể tham gia các công việc của các phòng, ban chức năng trong doanh nghiệp như quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing...

- Có thể tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo về kinh doanh và trở thành cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước…

- Có thể tự thành lập, tham gia thành lập để làm chủ sở hữu doanh nghiệp.

- Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Tiến  sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại các trường đại học trong và ngoài nước.

 

+ Ngành Kinh doanh thương mại:

     - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội làm việc và trở thành các nhà quản lí trong các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế.

- Các vị trí công việc cụ thể: nhân viên và giám đốc các bộ phận phòng kinh doanh, dịch vụ chăm sóc và quản trị quan hệ khác hàng, giao dịch, kinh doanh xuất - nhập khẩu, quản trị bán hàng, quản trị chuỗi cung ứng,...;

-Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn tại các trường đại học trong và ngoài nước để trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về kinh doanh thương mại;

 

+ Ngành Marketing:

- Có cơ hội làm việc và trở thành giám đốc các bộ phận marketing, nghiên cứu và đánh giá thị trường, kinh doanh;

- Các vị trí công việc cụ thể: nhân viên phòng marketing, phòng kinh doanh, phòng quan hệ công chúng, phòng dịch vụ khách hàng, phòng truyền thông, phòng tổ chức sự kiện...

- Nghiên cứu và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về marketing, nghiên cứu thị trường, tư vấn chăm sóc khách hàng, truyền thông và quan hệ công chúng...

- Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Marketing;

- Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn tại các trường đại học trong và ngoài nước.

 

+ Ngành Quản trị nhân lực:

- Có khả năng đảm nhận các công việc và trở thành các nhà quản trị trong các lĩnh vực: Quản trị nhân sự, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

- Quản lý, đào tạo, huấn luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức khác nhau;

- Tổ chức và điều hành công việc hành chính văn phòng trong doanh nghiệp, cơ quan; Quản trị tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động;

- Có cơ hội theo học các chương trình đào tạo sau đại học để trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu...

ThS. Trần Đức Trí