Tin tức - Thông báo » Tin tức - Sự kiện
Seminar: "Thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong nông nghiệp. Trường hợp nghiên cứu xâm nhập mặn và sản xuất lúa tại Trung Trung Bộ, Việt Nam"
Ngày 28/09/2017

Với mục tiêu trao đổi thông tin và chia sẻ những kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật đến cán bộ giảng viên của Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD). Vào lúc 8h00, ngày 28 tháng 09 năm 2017, NCS Nguyễn Thị Diệu Linh đã có buổi Seminar trình bày về đề cương nghiên cứu tiến sỹ với tên đề tài: “Thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong nông nghiệp. Trường hợp nghiên cứu xâm nhập mặn và sản xuất lúa tại Trung Trung Bộ, Việt Nam”.

 

NCS Nguyễn Thị Diệu Linh trình bày Seminar

Seminar đã có những thảo luận sôi nổi về 4 mục tiêu chính của đề cương nghiên cứu, bao gồm: (1) Đánh giá tác động của các biện pháp thích ứng với xâm nhập mặn lên kinh tế, xã hội, sinh thái; (2) Tiến hành so sánh Lợi ích – Chi phí giữa các biện pháp thích ứng; (3) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các biện pháp thích ứng của người dân (4) Đề xuất các giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn trong sản xuất lúa. Các mục tiêu sẽ được giải quyết thông qua các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính như: phân tích mô hình hồi qui, sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP), phân tích mô hình Multinomial Logistic. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm và điều tra hộ nông dân. Địa bàn nghiên cứu dự tính sẽ được tiến hành trên hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Buổi Seminar là một sinh hoạt khoa học thường kỳ của Khoa QTKD, Đại học Kinh tế Huế. Các hoạt động này đã góp phần cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết và gợi mở thêm các hướng nghiên cứu mới cho các cán bộ giảng viên của Khoa.

Một số hình ảnh tại buổi Seminar

NCS Nguyễn Thị Diệu Linh trình bày về địa bàn nghiên cứu

Quang cảnh buổi Seminar

PGS. TS Nguyễn Đăng Hào góp ý về đề cương nghiên cứu

 

 

ThS Lê Văn Phúc