Tin tức - Thông báo » Tin tức - Sự kiện
Seminar: ''Nâng cao Năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế''
Ngày 12/10/2017

Sáng ngày 12/10, ThS. Lê Văn Phúc đã trình bày seminar “Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế” trong buổi sinh hoạt chuyên môn, học thuật của Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD)

ThS. Lê Văn Phúc trình bày seminar trong buổi sinh hoạt chuyên môn, học thuật ở Khoa QTKD

Đối với đề tài này, ThS. Lê Văn Phúc đã tiếp cận và giải quyết vấn đề theo mô hình kim cương của Michael E.Porter gồm: (1) Các nhân tố đầu vào (tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, nguồn kiến thức, nguồn vốn); (2) Bối cảnh cho chiến lược và cạnh tranh (xét các chỉ số PCI, bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch); (3) Các điều kiện cầu; (4) Các ngành phụ trợ liên quan (cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội du lịch, hệ thống giáo dục và đào tạo, các tổ chức quốc tế).

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Thừa Thiên Huế có lợi thế rất lớn để phát triển du lịch di sản văn hóa và thiên nhiên, với sự hội tụ của nền văn hóa lâu đời, đa dạng và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Bên cạnh đó, địa phương còn nhận được sự định hướng từ Trung Ương khi xác định đây là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, sự phát triển cụm ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế gặp phải nhiều cản trở, xuất phát từ các nguyên nhân: (i) quy hoạch phát triển du lịch dàn trải trên tất cả các loại hình, (ii) sự kém hiệu quả của các thể chế liên quan đến sự phát triển của cụm ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương và các bên liên quan, dẫn đến các chương trình liên kết, quảng bá du lịch kém hiệu quả và môi trường kinh doanh có nhiều trở ngại, (iii) sự thiếu hụt về các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các điểm vui chơi giải trí và cuộc sống về đêm và (iv) sự hạn chế về vốn đầu tư cho hoạt động du lịch cũng như cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của du khách.

Tóm lại, quá trình phát triển cụm ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã bộc lộ những trục trặc ở nhiều khía cạnh, đòi hòi chính quyền địa phương cùng các bên liên quan thực thi nhiều giải pháp cần thiết nhằm tháo gỡ những nút thắt, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của cụm ngành.

 Quang cảnh buổi seminar

Đây là buổi seminar nằm trong chuỗi các hoạt động liên quan đến chuyên môn, học thuật được Khoa QTKD quan tâm và đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Đây cũng là cơ hội để các giảng viên trong Khoa QTKD nâng cao trình độ và tìm kiếm những hướng nghiên cứu mới, phục vụ nhu cầu giảng dạy và đào tạo theo yêu cầu của trường. 

Các giảng viên trao đổi các vấn đề liên quan đến seminar

 

 

ThS Lê Văn Phúc