Chương trình Tiếp lửa tinh thần khởi nghiệp
Ngày 14/06/2017

 

 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

 

Giao lưu doanh nhân với chủ đề “Tiếp lửa tinh thần khởi nghiệp”


  • Căn cứ nội dung ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế/ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế/ Trường Cao đẳng Sư phạm với Tập đoàn Scavi;
  • Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân thành đạt, giàu kinh nghiệm;
  • Nhằm nâng cao nhận thức và nâng cao tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên.


Tập đoàn Corèle International - Scavi xây dựng kế hoạch tổ chức buổi giao lưu doanh nhân như sau:


1.      Chủ đề: “Tiếp lửa tinh thần khởi nghiệp”.


2.      Thời gian, địa điểm:

§   Thời gian:  09-11h30 sáng thứ Bảy 24/6/2016

§   Địa điểm: Hội trường - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.


3.      Thành phần tham dự:

§   Diễn giả chính: Ông Trần Văn Phú – Chủ tịch người sáng lập, Tổng giám đốc Tập đoàn Corèle International - Scavi.

§ Sinh viên: 300 sinh viên quan tâm đến chủ đề khởi nghiệp của trường Đại học Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

§   Khách mời:

-       Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Corèle International – Scavi và các Tập đoàn/Công ty đối tác của Scavi.

-       Đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

-       Đại diện Ban lãnh đạo các Khoa, Phòng ban chức năng, trung tâm và Đoàn thanh viên, Hội Sinh viên trực thuộc trường Đại học Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

-       Các cơ quan truyền thông.


4.      Nội dung:

-         Phần 1: : “Tiếp lửa tinh thần khởi nghiệp”- Chủ tịch Tập đoàn Corèle International – Scavi và các Doanh nhân quốc tế chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp và các bài học kinh nghiệm sau quá trình khởi nghiệp của bản thân các doanh nhân.

-         Phần 2: Trao đổi 2 chiều giữa sinh viên với Chủ tịch Tập đoàn Corele International - Scavi và các doanh nhân.

-         Phần 3: Các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp với Tập đoàn Corèle International - Scavi và các Tập đoàn/Công ty đối tác của Scavi.